Záškrt

Záškrt (diphteria) je akutní horečnaté onemocnění. Nejčastější formou je záškrt hrdla, který začíná malátností, nechutenstvím, zvracením, bolestmi při polykání. Jsou zarudlé patrové oblouky a mandle, na nich jsou bělavé čepy. Za 5 dní se změní na špinavě bílé povlaky, které se zvětšují a splývají, až pokryjí celé mandle. Dýchání i polykání je velmi bolestivé, horečka stoupá až přes 40% C. Toxické komplikace postihují srdce, játra a ledviny, mohou se objevit neurologické poruchy. Před zahájením očkování bylo velké procento onemocnění smrtelné.

Tetanus

Tetanus je bolestivé ztuhnutí kosterního svalstva s opakujícími se křečemi. Nákaza vstupuje do těla otevřenou ranou nebo pupečníkem. Onemocnění začíná bolestivým stažením žvýkacích svalů, které braní otevření úst. Nastupuje křečovité stažení svalstva zad, šíje a dalších svalů. Křeče svalů jsou velmi bolestivé a při sebemenším pohybu se bolest stupňuje.
Podmínkou dostatečné ochrany proti tetanu je pravidelné přeočkovávání.
Při úrazech a poraněních při nichž je nebezpečí onemocnění tetanem je individuálně zvažováno přeočkování proti tomuto onemocnění. Při pokousání nebo poranění zvířetem je potřeba navíc zvážit nutnost prevence proti vzteklině.

Dávivý kašel

Dávivý kašel (Perussis) je infekční onemocnění, které se vyznačuje typickými záchvaty kašle s komplikovaným dýcháním. Onemocnění má 3 fáze, z nichž nejnebezpečnější je fáze druhá, při níž dochází k těžkým záchvatům kašle, u kojenců k zástavě dechu a bezvědomí.

Haemophilus influenzae

Hib je bakterie, která může způsobit řadu závažných komplikací, z nichž nejvýznamnější je zánět mozkových blan (meningitída). Haemophilová meningitida se projevuje kromě teploty a bolestí hlavy také strnutím šíje a zvracením. U kojenců je patrné vyklenutí fontanely. Onemocnění může být smrtelné, průběh nemoci je velmi rychlý. V případě vyléčení mohou přetrvávat závažné následky např.hluchota. Další obávanou komplikací , mnohdy smrtelnou, je zánět hrtanové záklopky - akutní epiglotitida, která způsobuje poruchu dýchání a polykání.

Dětská obrna

Dětská obrna (poliomyelitis) je virové onemocnění, které má několik forem. Nejtěžší formou je Landryho vzestupná forma paralýzy s postižením center v prodloužené míše a mozkovém kmeni, která končí smrtí. Lehčí formy onemocnění mají za následek ochrnutí většinou dolních končetin. Jedinou prevencí výše popsaných důsledků onemocnění je preventivní očkování.
Generační výpověď o významné části minulého století, kniha Poslední kabrilet autora Anton Myerera, popisuje byť krátce, ale velice výstižně a autenticky příběh ilustrující následky infekce virem dětské obrny.

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection