Pohybové hry pro zdravé kojence, pomůcky pro děti


Pro pohybový vývoj dětí do 3. měsíců je nejdůležitější správná poloha na zádech. Páteř nesmí být zatěžována v nesprávných směrech, snadno by se deformovala. Polohy v klubíčku a hnizdečku, které si osvojíte, jsou polohy relaxační, ale to neznamená, že můžete takto dítě chovat neustále. Pomůcky na nošení dětí /šátky, baby-vak.., lehátka a autosedačky je třeba používat jen na nezbytně krátkou dobu /optimálně maximálně 30min/. Pak by se mělo dítě uložit na rovnou podložku, do kočárku nebo do polohy na tygříka, kterou také lehce zvládnete.

Cvičení a pohybové hry jsou určeny zdravým kojencům, děti nemocné nebo ohrožené potřebují speciální cvičení.
Jak cvičit: hravě s vysvlečeným dítětem 
Nejlepší doba: ne bezprostředně po jídle, tedy např. po přebalování
Jak časo cvičit: nejprve 1x denně, později 2x denně 10min
Kde cvičit: v místnosti musí být teplo, na přebalovacím stole, na přebalovací podložce na stole, zvlášť na klíně
Proč cvičit: pro radost rodiče i dítěte, pro správný pohybový vývoj a vštípení správných vzorců držení těla od útlého věku
Pro koho cvičení není: pro nemocné a ohrožené děti, nejde o rehabilitaci, necvičte s dítětem, které pláče
Cvičit byste měli střídavě na bříšku a na zádech /5 a 5min/. Z polohy na bříšku se dítě učí napřimovat, pohybovat se dopředu a vytahovat se do stoje. V poloze na zádech dítě vidí své ruce a nohy, dává si je do úst a učí se je poznávat. 

I. Úvodní informace, důležité pro zdravý pohybový vývoj dítěte:
Nošení

Pro věk 0-3. měsíce je doporučeno: Nošení v klubíčku a Nošení mazlivé/v hnizdečku - ruce a nohy jsou volně pohyblivé a dítě si s nimi může hrát
Pro věk 0-7. měsíců je doporučeno:
Nošení na břiše/poloha tygříka - učí snadněji zvedat hlavičku, posiluje zádové svaly a trénuje předpažování rukou
Nošení na boku v náručí/v klubíčku - vyhovuje potřebě schoulení v bezpečí, podporuje pohyblivost kyčlí, hlavy a rukou
Od 6. měsíce je doporučeno: Nošení před tělem - procvičuje držení nohou a pohyblivost kyčlí
Od 7. měsíce je doporučeno: Nošení před břichem - napomáhá aktivovat pohyb z místa
Od 10. měsíce je doporučeno: Nošení na kyčli - cvičení pro záda
- nezapomeňte nosit dítě střídavě vpravo a vlevo, abyste se vyhnuli jednostrannému zatížení.

Krmení z láhve
Děti, které jsou krmeny z láhve, držíme obvykle stejně jako při kojení opřené o naši paži. Podle toho, jestli jsme praváci nebo leváci, podáváme mu láhev pravou nebo levou rukou. Střídavé přikládání jako při kojení, tedy odpadává. Jestliže krmíte dítě z láhve stále na stejné straně, existuje nebezpečí, že se jeho pohyby budou soustředit více na jednu stranu. Krmení na klíně může předcházet chybnému držení těla, pokud přidržíte u lahve i chodidla, provádíte současně i cvičení nohou.

Přebalování
Onemocnění kyčlí u dětí může být v kojeneckém věku zmírněno širokým balením, kdy mají děti nohy široce roznožené od sebe. Tak se může lépe vytvářet kloubní jamka.

Polohy těla
Poloha na zádech je nejjistější poloha při spánku.
Je-li dítě vzhůru, měli byste je častěji pokládat i na bříško. Děti, které hodně leží na bříšku, se dříve vzpírají na rukou, mají silnější zádové svalstvo a dříve se plazí a chodí.
Polohy na zádech a na břiše představují nejlepší předpoklady pro tělesný vývoj, proto byste měli dítě střídavě pokládat na bříško a na záda.
Polohu na boku byste měli aplikovat opatrně. Pasivní poloha na boku může mít nepříznivé účinky na vývoj kyčlí, neboť vlivem této polohy se obě nohy nacházejí vedle sebe a nikoli v rozložení nutném pro zdárný vývoj kyčlí.
- aktivně se dítě překulí na bok přibližně ve 4-5 měsíci a ze zad na bříško v 6-7 měsíci, stabilně leží na boku až v 8. měsíci, kdy tuto polohu samo aktivně objeví

Sezení

Neposazujte vašeho kojence. Vyčkejte, až dospěje k sedu sám od sebe.
Mnohé děti jsou posazovány už v době, kdy ještě neumějí samy sedět, protože k tomu ještě není vyvinuto jejich břišní a zádové svalstvo. Následkem toho se děti při sezení překulí na bok. Mnozí rodiče je proto podepírají polštáři, aby sedět vydržely. Předčasné sezení je nebezpečné, může způsobit poruchy páteře, protože páteř bez odpovídajícího svalstva nedokáže dítě udržet v sedu. V 5.-6. měsíci si děti ještě samy nesedají. V poloze na zádech a na břiše posilují ty svalové partie, které jim sezení teprve budou umožňovat. Břišní a zádové svaly, nejsou v tomto věku ještě natolik vyvinuté, aby si dítě dokázalo udržet rovná záda. Některé děti si na základě příliš časného posazování vyvinou druh pohybu, který je označován jako posunování po zadečku. Tyto děti se posunují v sedě na zadečku nebo na ohnuté noze pod ním vsedě směrem dopředu.

Mezníky normálního pohybového vývoje v kostce - zákonitý pohybový vývoj
Poloha na břiše:
3.-4. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na loktech a pánvi
6.-7. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na kloubech zápěstí a pánvi, osvojí si opěrnou funkci rukou, lékař ji ověřuje pomocí tzv. střemhlavého reflexu
9.-10. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na rukou a kolenou, který je předpokladem pro lezení a sezení, začne si sedat na levou nebo pravou polovinu zadečku a objeví šikmý sed
12.-16. měsíc: kojenec by měl být schopen vzporu na rukou a nohou, tímto způsobem objeví dřep a volný stoj
Poloha na zádech:
3.-4. měsíc: dítě leží rovně na zádech, ruce se nad tělem spojují, dítě si s nimi hraje před obličejem, pozoruje je a dává si je do úst, procvičuje si úchop a koordinaci očí-rukou-úst
6.-7. měsíc: dítě sahá po svých nožičkách, procvičuje koordinaci očí-rukou-nohou-úst, někdy zvedá hlavu z podložky, aby lépe dosáhlo na nohy - hovoří se o rychlém střídání napětí a uvolnění těla, tím se dítě učí obracet ze zad na bříško (obvykle v 6. měsíci nejprve jen přes jednu stranu a asi o 4 týdny později v 7. měsíci i na druhou stranu), jde o počátek pohybu z místa


Pomůcky pro děti

Závěsná lehátka a houpací sítě pro kojence
Závěsná lehátka a houpací sítě vývoji dítěte v prvním roce života neprospívají. Dítě potřebuje rovnou, pevnou podložku, jakákoli nestabilní podložka je pro dítě nevhodná. V prvních 3 měsících se vaše dítě zabývá především spánkem a jídlem. Vykazuje v pohybovém vývoji ještě tzv. reflexní chování a nejdůležitější je dbát na správnou péči a vhodnou polohu v postýlce. Od 4. měsíce má váš kojenec delší fáze bdění, ve kterých si procvičuje rovné ležení na břiše a na zádech.
Šátek na nošení
Šátky na nošení dětí jsou i u nás doporučovány jako ideální transportní prostředek pro kojence v raném věku. Přitom je zdůrazňován jako důležitý argument, že díky šátku na nošení vzniká na delší dobu úzký tělesný kontakt mezi dítětem a rodičem. Tato výhoda však příliš málo zohledňuje motorické potřeby kojence. Jsou-li děti připoutány k tělu matky, zůstávají omezeny ve své aktivitě, je jim znemožňován pohyb. Kojenci, kteří jsou hodně nošeni si zvyknou na svislou polohu a nejsou už rádi na zemi. Malý kojenec ještě není schopen udržet tělo zpříma. Dítě v šátku obvykle spí, když je vzhůru ochable visí. Proto mohou při dlouhodobě nevhodné poloze těla velmi snadno vzniknout poruchy páteře. Jak můžete posoudit, od jakého okamžiku a zda vůbec máte dítě nosit například v šátku?
1/ břišní svaly jsou pro sezení v šátku zralé teprve tehdy, když vaše dítě dosáhne plného ohnutí těla - zvedá v poloze na zádech obě nohy nahoru, směřuje je k ústům a při tom trochu zvedá hlavičku z podložky
2/ svaly zad jsou pro sezení v šátku zralé teprve tehdy, pokud dítě zvládne plné natažení páteře, to znamená, že se v poloze na bříšku opírá o dlaně, lokty jsou prohnuty a pánev zůstává ležet na podložce
3/ natahovače páteře jsou plně vyvinuty teprve tehdy, když se vaše dítě dokáže obrátit po obou stranách ze zad na bříško
Tohoto vývojového stádia dosáhne většina dětí v 7 měsících. Abyste předešli možné jednostrannosti měli byste uvazovat šátek střídavě před pravou a levou kyčlí.
Houpací lehátko nebo dětská autosedačka
Houpací lehátko je sice pro dítě praktické a pohodlné, avšak nevhodné pro jeho tělesný vývoj - brání mu v procvičování důležitých svalových skupin. Pokud se nechcete těchto pomůcek vzdát, měli byste dbát na to, abyste je používali jen na krátkou dobu.
Houpací lehátko nebo dětská sedačka mají šikmou oporu zad. Už po několika minutách se kojenec dostává do nesprávné polohy. Těžká hlava padá na stranu, hrozí pokřivení páteře. Harmonický ohyb kyčlí a kolenou téměř není možný. Tyto pomůcky brání vašemu dítěti v posilování břišního a zádového svalstva a natahovačů, které potřebují zejména k sezení, neumožňují polohu na břiše. Tyto pomůcky mohou nepříznivě ovlivnit motorický vývoj a vést k chybnému držení těla.
Dětské autosedačky je nutno používat při jízdě autem. Představují záležitost bezpečnosti vašeho dítěte při cestování. Jakmile jízda skončí, vaše dítě by nemělo ležet v sedačce.
Hopsadlo
Ve věku od 7. do 8. měsíce přejímají nohy stále více váhu vlastního těla. Dítě přitom stojí zpočátku pouze na špičkách. Pouze dlouhodobým zatížením vahou vlastního těla ztrácí tento stoj na prstech a naučí se stát na celém chodidle. Pokud dítěti odejmete prostřednictvím hopsadla váhu vlastního těla, pouze obtížně přechází ze stoje na prstech. Chybí mu k tomu potřebné zatížení, aby se naučilo stát na celém chodidle. V krajním případě může dokonce dojít k takzvanému postavení nohou na špičkách. V 10. měsíci se dítě učí volně stát a procvičuje udržení rovnováhy těla. Aby si mohlo osvojit rovnováhu, potřebuje zase váhu těla k zatížení celých chodidel.
Chodítko
Je známo, že osmiměsíční dítě už umí natahovat nohy, ale krátkodobě ještě převládá stoj na špičkách prstů. Normálně tento stoj na špičkách stále více ustupuje, jestliže dítě zatěžuje chodidla celou svou vahou. Chodítka tedy brání normálnímu stoji na chodidlech a dále způsobují, že stoj na prstech přetrvává déle, než je obvyklé.
Opoždění rovnováhy
Déle přetrvávající stoj na prstech má ještě další následek. je překážkou dostatečného procvičování rovnováhy. Je zánámo, že kojenec ve stoji přenáší váhu svého těla ze špiček prstů na paty a naopak. Aby se mohlo tento proces procvičit, kolébá se ve stoji sem a tam - procvičuje si rovnováhu v předozadní ose. Jestliže dítě vlivem chodítka neumí přenášet váhu svého těla na paty, nemá možnost nacvičit si rovnováhu v předozadní ose. Jiné cvičení rovnováhy se týká přirozeného přenášení váhy těla směrem dolů pod ohnutá kolena a kyčle. Tím dítě trénuje rovnováhu ve vertikální ose. Rodičům je to nápadné díky s tím spojeným pohybem dítěte nahoru a dolů. V chodítku není tento pohyb možný.
Chodítka jsou překážkou přirozených pohybů a spíše mohou vést k chybným pohybům při chůzi.
Krosna na dítě
Krosna na dítě je praktický dopravní prostředek. Bez obav ji však lze použít teprve tehdy, když se dítě začne samo posazovat a delší dobu si hraje v sedě, protože krosna na dítě je vlastně sedátko. Krosnu na dítě je lze bezpečně doporučit v 10 měsících.
Ohrádky
Pokud se nemůžete bez ohrádky obejít, jsou nejlepší dřevěné ohrádky, jsou dostatečně stabilní a dno může tvořit i samotná podlaha. Jakmile se dítě naučí plazit, ohrádka jeho volnost pohybu silně omezuje. Chodit se lépe naučí u nábytku a pevných předmětů.
Kočárek
I dnes je stále nepostradatelný, třebaže u přírodních národů jsou miliony dětí nošeny v náručí, na klíně, na zádech nebo na kyčli.

II. Rady pro začátek - základní pohybové hry s miminky:
Dbejte, aby dítě leželo rovně a hlavičku drželo ve středu.

Od narození jsou vhodné krátké masáže dětským olejíčkem:
na zádech - dlohými tahy od hlavičky přes ramínka a hrudník až po prsty na nohou
                  - po zhojení pupíku masírujte bříško krouživým pohybem ve směru hodinových ručiček
na bříšku - dlouhými tahy od hlavičky přes zádíčka na zadeček

Od 6. týdnů:
na bříšku - dítě zvedne krátce hlavičku, posiluje tak šíjové svaly
               -  střídejte strany, ze kterých na dítě mluvíte, podporujte otáčení hlavičky
na zádech - podporujte aktivní otáčení hlavičky, střídejte strany, ze kterých na dítě mluvíte, podporujte pohyby rukou a natahování      
                   paží podáváním vhodných hraček /dítě ještě neumí hračku uchopit, ale natáhne se po ní/
                - chytněte dítě pevně za zápěstí a přitáhněte je krátce nad podložku do úhlu asi 45st, nožičky se přiblíží k tělu, nesmíte dítě posazovat
                - chyťte kolínka a jemně kružte nožkami v kyčlích, končetiny nechte pokrčené
                - ruce chyťte za zápěstí a protáhněte je k ouškům                

3. - 4. měsíc:
na bříšku - pokládejte do blízkosti rukou dítěte hračky, aby se po nich zkusilo natáhnout
               - podpořte natahování a napřimování: rukou držte zadeček dítěte tak pevně, aby pánev a stehna zůstaly ležet na podložce, druhou rukou podepřete ruce dítěte a držte je u sebe, aby se dlaně dotýkaly, nyný zvedněte ruce dítěte tak, aby se lehce nadzvedl i hrudník od podložky
na zádech - chytněte dítě za zápěstí a mírně je přitáhněte nad podložku
 

- spousto dalších podnětu pro cvičení dětí od 3. měsíců včetně fotografií naleznete v knize Cvičení s miminky Barbary Zukunft-Huber /je k zapůjčení v naší ordinaci/ 

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection