Nepovinná očkování


V České republice je registrována řada vakcín, které umožňují individuální prevenci přenosných nemocí a které přitom nejsou zařazeny do schématu povinných očkování. Vhodnost jejich aplikace je přísně individuální a je zde žádoucí porada s ošetřujícím lékařem. Tyto očkovací látky nejsou hrazeny státem. Některé zdravotní pojišťovny však na vybraná očkování přispívají.

Schema rozložení nepovinného očkování v dětství:

rotavirus pneumokok meningokok hepatitis A varicella KME HPV
       
     
      chřipka