Poskytujeme veškeré služby hrazené ze zdravotního pojištění v rámci odbornosti Praktický lékař pro děti a dorost:

 • Léčebnou a diagnostickou péči pro děti a dorost od narození do 19 let  /klinické a laboratorní vyšetření v případě akutních i chronických obtíží s plynulou návazností na kvalitní ambulantní i lůžkovou specializovanou péči/. Úzce spolupracujeme s dětským neurologem, dětským ORL lékařem, dětským dermatologem, dětským psychologem, alergologem, imunologem a laktačním poradcem
 • Kojeneckou poradnu
 • Pravidelné preventivní prohlídky
 • Povinná očkování
 • Nepovinná očkování

Navíc:

 • Rozšíření diagnostiky onemocnění v ordinaci a během návštěvní služby (analýza CRP, rychlá diagnostika pyogenního Streptokoka STREPTEST, vyšetření saturace krve O2 – pulsní oxymetrie, stanovení hladiny krevního cukru a cholesterolu, využití tělního analyzátoru ke stanovení procenta tělesného tuku a vody, otoskopie)
 • Léčbu onemocnění dýchacích cest v ordinaci nebulizátorem
 • Nastřelování náušnic
 • Poradenství pro cestovatele: konzultace s lékařem
 • Poradenství pro rodiny dětí ohrožených obezitou
 • Zpřístupnění virtuální knihovny na webových stránkách
 • Všechny děti registrované v naší ordinaci mohou využít nabídky KLUBU MIGNON. PROGRAM MIGNON zahrnuje: např. konzultace a ošetření dětí mimo ordinační hodiny, aplikace očkovacích látek nehrazených ze zdravotního pojištění (nepovinná očkování) a administrativní služby bez poplatku, slevy na výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, objednací systém pro léčebnou i preventivní péči k minimalizaci čekání před vyšetřením, mobilní kontakt na lékaře ke konzultacím mimo ordinační hodiny atd. Podrobnější informace jsou k dispozici v ordinaci.

  V případě života ohrožujících situacích (např. vážná zranění, selhání základních životních funkcí) volejte ihned záchrannou službu - tel.: 112, 155. V případě naléhavé potřeby je ordinace plně vybavena k zahájení první lékařské pomoci.