Povinné - pravidelné očkování v České republice

Jde o očkování všech osob určitých věkových skupin, u kterých nebyla zjištěna kontraindikace očkování. Toto očkování je hrazeno státem a je povinné. Zákon stanoví povinnost osoby, která je hlášená k trvalému pobytu na území České republiky, a cizinci, kterému je na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt, podrobit se pravidelnému očkování v určitých termínech. Intervaly očkování stanovuje očkovací kalendář.

Režim před očkováním - před očkováním se vyhněte aktivitám zvyšujícím riziko kontaktu s infekčním onemocněním (i mírného průběhu jako je rýma). Případný výskyt příznaků nemoci konzultujte ještě před návštěvou s lékařem

Režim po očkování - očkování znamená pro organismus zvýšenou zátěž, je nutné počítat s možnými celkovými i místními reakcemi. Po očkování dodržujte po dobu 3 následujících dní klidový režim bez fyzické aktivity a vyhněte se místům s větším rizikem nějaké nákazy. Školní děti, dospívající a dospělé je lepe očkovat odpoledne, aby si mohli po očkování v klidu odpočinout. Malé děti očkujeme bez limitu, kdykoliv během dne. V době zvýšeného výskytu onemocnění dýchacích cest není dobré navštěvovat místa s větší koncentrací lidí ani dětské zábavy po dobu jednoho týdne po očkování. Souběžně probíhající viróza může reakci po očkování zhoršit. U malých dětí, očkovaných proti neštovicím, spalničkám, příušnicím a zarděnkám, je lépe vynechat hromadné aktivity po dobu 14 dnů. Důvodem je živá, byť oslabená forma vakcíny, po které je dítě náchylnější k jakékoli infekci. Po očkování touto vakcínou neplánujte dovolenou v následujících 14 dnech, počítejte s možností reakce na očkovací látku s odstupem 10-14 dnů.

Aktuální očkovací kalendář dle platné legislativy je k dispozici v ordinaci

 

 

Doporučení k indikaci pro vakcínu INFANRIX HIB

  • Vážnější nežádoucí reakce po aplikaci Infanrix Hexa (celková nebo lokální),která není absolutní KI podámí další dávky vakcíny
  • Děti pod 1500g porodní hmotnosti
  • Děti s perinatální asfyxií,periventrikulární leukomalácií větší než I.stupně a jinou perinatální patologickou epizodu bez progresivního postižení CNS,které by   kontraindikovalo podání vakcíny s pertusovou složkou
  • Děti s mechanobulózními dermatózami,polyvalentními alergiemi a závažným atopickým ekzémem s trvalou celkovou nebo lokální léčbou
  • Děti s neonatálním lupus erythematodes a chorobami patřícími do skupiny autoimunitních onemocnění
  • Děti  s aktivním hydrocefalem,V-P shuntem a poruchou PM vývoje,u kterých dle ošetřujícího lékaře  není kontraindikace podání vakcíny obsahující DTPHib
  • Děti po prodělané infekci CNS
  • Děti s epileptickým syndromem,kde zdravotní stav umožňuje podat vakcínu s pertusovou složkou

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection