Pravidelné preventivní prohlídky

Období, ve kterých by mělo dítě absolvovat pravidelné lékařské prohlídky, jsou uvedeny v tabulce. Trpí-li dítě chronickou nemocí nebo opakovanými zdravotními problémy, jsou návštěvy častější. Prohlídky jsou zaměřeny na kontrolu ukazatelů, které jsou nejdůležitější pro daný věk. Vždy se hodnotí růst a vývoj dítěte (fyzický, citový a společenský).

Kalendář návštěv u dětského lékaře pro děti a dospívající ve věku od 3 do 19. let

 • 3. letech - ověření laterality, zhodnocení znalosti barev přiřazováním
 • 5. letech - posouzení školní zralosti a určení barev pojmenováním
 • 7.,9.,11. a 13. letech - zhodnocení postupu dospívání, vyšetření štítné žlázy, držení těla a barvocitu
 • 15. letech - posouzení volby povolání
 • 17. letech - zhodnocení dětského období
 • 19. letech - výstupní prohlídka

Školní zralost

K zápisu přichází podle zákona děti, kterým je v den nástupu do školy 6 let - tedy děti narozené do 31.8. včetně. Vedle úrovně školy, její pověsti a nabídky mimoškolních aktivit je při volbě školy důležitá vzdálenost od místa bydliště. Vlastní rozhodnutí o nástupu do školy, odkladu školní docházky a předčasném nástupu do školy je závažné rozhodnutí, při kterém je nutné zvážit i několik následujících skutečností a schopností dítěte:
 

 • Děti často nemocné, které kvůli nemoci nemohli chodit do mateřské školy, děti nemocné chronicky, které jsou tělesně křehké i děti nedonošené, které pomalu dohánějí své vrstevníky patří do skupiny, ve které je nástup do školy potřeba bedlivě zvážit.
 • Dnes velmi časté alergie, poruchy imunity a vracející se záněty horních cest dýchacích bývají nejčastěji příčinou toho, že dítě se vyvíjí trochu pomaleji, než kdyby bylo zdravé. Tělo spotřebovává energii na věčný boj s infekcemi a kdyby dítě nastoupilo do školy, zvýšené zatížení spojené s novou situací by nejspíš zase nahrávalo infekcím.
 • Největší rozdíly ve zralosti CNS jsou mezi dětmi během posledního předškolního a prvního školního roku. Rychlost vyzrávání nervové soustavy je individuální záležitost a nemá nic společného s mírou inteligence. Děti s pomalejším tempem vyzrávání CNS mohou zpočátku dělat řadu chyb, které vypadají jako dyslektické, ale s postupujícím vývojem mizí. Předškolní program je zpracován tak, aby pomocí různých her dítě na školu připravil a poskytl dostatek času, aby dítě své vrstevníky dohnalo.
 • Úspěšný start a hezký vztah ke škole je dán mírou soustředění a přiměřenou dávkou schopnosti samostatně pracovat. Míra schopnosti soustředit se a udržet pozornost i na úkol, který dítě příliš nebaví, patří k nejdůležitějším hlediskům při rozhodování o nástupu do školy.
 • Zrání CNS úzce souvisí s pravolevou orientací. Nejde jen o to, kterou rukou dítě píše, je třeba ověřit, zda mu plnění úkolů nekomplikuje tzv. překřížená lateralita. Dítě si vytrvale plete směry, zaměňuje S a Z a podepisuje se zprava doleva. V těchto případech je třeba docvičit schopnost pravolevé orientace, protože by tyto nedostatky mohly komplikovat nácvik čtení.
 • Logopedickou péči je třeba zahájit dostatečně včas, protože pro školní výuku je nutné, aby dítě umělo kvalitně zejména sykavky a měkčení. Nedostatky se totiž často projeví ve čtení a při psaní. Vývoj řeči pokračuje do 7 let. Pokud po nástupu do školy děti neumějí hlásky R a Ř, zbývá jen jejich docvičení na začátku první třídy, protože slabikáře s náročností těchto hlásek počítají.
 • Úroveň spontánní kresby napoví hodně o schopnosti psát a napodobit přesně méně obvyklý tvar. Z kresby postavy lze vyčíst nejen techniku držení tužky, ale i reálný stupeň vývoje kresby, tedy biologický věk, který může být nižší i vyšší než je kalendářní.