Nabízíme následující služby:

  •      Obecná medicína v rámci specializace dětského lékaře - pediatra (preventivní prohlídky, vyšetření a kontroly v případě akutních onemocnění včetně    základních laboratorních vyšetření, vyšetření CRP - POCT, STREPTEST v případě infekčních onemocnění, pulsní oxymetrie, otoskopie a transkutánní bilirubinmetrie u novorozenců)
  •      Očkování a konzultace očkování individuálně dle věku a zdravotního stavu dítěte s ohledem na aktuálně platný očkovací kalendář a epidemiologickou situaci
  •      Doporučení k specialistům pro děti s chronickým onemocněním
  •      Wellness podpora


Zdravotní péče je u nás hrazena z veřejného zdravotního pojišťění.

Smluvní pojišťovny:

111 Všeobecná zdravotní pojiš'tovna - VZP

201 Vojenská zdravotní pojiš´tovna - VoZP

205 Česká průmyslová zdravotní pojiš´tovna - ČPZP

207 Oborová zdravotní pojiš´tovna - OZP

211 Zdravotní pojiš´tovna ministerstva vnitra - ZPMV

333 - VZP a.s.

 

 

Aktuální ceník pro výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojišťění a ceník pro samoplátce je k dispozici v ordinaci.

orientační ceník pro samoplátce:

vyšetření lékařem dle rozsahu.....................650 - 2000,-  CZK

konzultace, administrativní služby, očkování dle rozsahu...........500 - 1000,-  CZK

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte s mimořádnou prohlídkou - platný 2 roky ( t.j. žádost mimo preventivní prohlídku ) .................. 1000,-