Mignon Pediatrie Karlín

 

MUDr. Veronika Rákosníková

Pediatr

Dosažené vzdělání:
Všeobecné lékařství vystudovala na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Promovala v roce 1997. Je atestovaným pediatrem /r.2001/ se specializační způsobilostí a licencí ČLK v oboru praktické lékařství pro děti a dorost /r.2007/.
Praxe:
Dětském oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Pod Petřínem
Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech
Dětský lékař - UNICARE Medical Center, Praha 6
Profesní zájmy: prevence a včasná léčba dětské obezity, kvalitní primární péče pro děti s chronickým onemocněním
Publikace v odborném tisku v oblasti dětské endokrinologie a diabetologie /DM 1. a 2. typu/
Jazykové znalosti: angličtina, slovem francouzština a ruština 

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz
 

MUDr. Jan Hrdlička, CSc.

Pediatr - konzultant, specialista v pediatrické intenzivní péči

Emeritní primář Pediatrické kliniky FTN v Krči. V současnosti působí také jako pediatr na dětském oddělení privátního zdravotnického zařízení Canadian Medical Care, které pečuje převážně o děti cizinců žijících v Praze a České republice. Na Fakultě dětského lékařství promoval v roce 1975. Po promoci pracoval na dětském a novorozeneckém oddělení nemocnice v Čáslavi, záhy ve funkci zástupce primáře. V roce 1979 složil složil atestaci z pediatrie prvního stupně. Od roku 1984 pracoval na Pediatrické klinice IPVZ a 1.LF UK FTN v Krči (do roku 2008). V roce 1985 složil atestaci z pediatrie druhého stupně. Stál u zrodu nově vznikající JIP na klinice. Po léta pracoval jako primář na pediatrických pracovištích FTN.
Jde o výraznou osobnost české pediatrie s vysokou erudici v celé pediatrii, zvláště pak v intenzivní péči. V roce 2001 obhájil titul kandidáta lékařských věd. Dlouhou dobu byl učitelem Katedry pediatrie IPVZ, zkoušel atestace z pediatrie. Externě úzce spolupracoval s Katedrou urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ - přednášková činnost. Má řadu publikací v odborném tisku, je spoluautorem publikace o intenzivní péči v pediatrii (vydavatelství Galén Karolinum,2008). Pracoval jako konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR.
Je členem České pediatrické společnosti, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

V současné době působí v naší dětské ordinaci a v ordinaci Canadina Medical Care, Praha 6.

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz

 

MUDr.Iva Fardová

Pediatr

Dosažené vzdělání:
Všeobecné lékařství vystudovala na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je atestovaným pediatrem /r.2002/.

Praxe:  Fakultni nemocnice Motol, Gynekologicko-porodnická klinika U Apolináře, dětská alergologie v Immuno-Flow, Ambulantní pediatrická praxe v Unicare Medical  Center, dětská ambulance Pediatric Health Care, Canadian Medical, Praha

MUDr. Veronika Urbanová 

Pediatr

Dosažené vzdělání:
Všeobecné lékařství vystudovala na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
 - lékařka v přípravě k atestaci pro obor praktické dětské lékařství, absolvent specializačního kmene pro tento obor
Praxe:
Klinika dětí a dorostu Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech
Dětský lékař - Itibo Health Centre, Kenya 

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština 
Email: mignon@pediatrie-mignon.cz
 
 
 

MUDr. Daniel Fenakel

Pediatr

 
 
 

Martina Slavíčková 
Zdravotní sestra, laktační poradce

Martina Slavíčková vystudovala SZŠ Hradec Králové v roce 1992. Působila na oddělení kardiochirurgie a interním oddělení a poliklinice FN Hradec Králové.
Profesní zájmy: pediatrie, laktační poradenství
Jazykové znalosti: angličtina, ruština

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz

 

Veronika Hnyková
Koordinátor zdravotní péče, recepce

 
 
 

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz

 

Šárka Petuellyová
Dětská zdravotní sestra

Šárka Petuellyová vystudovala SZŠ 5. Května v roce 2001. Působila na JIP Kliniky hematologie a krevní transfúze FN Královské Vinohrady. Dále pracovala jako vedoucí sestra v soukromém zdravotnickém zařízení pro interní a pediatrické obory v Praze. Je registrovaná pro samostatný výkon povolání v oboru všeobecná sestra, absolvovala specializační vzdělávání v oboru dětská sestra.
Podílela se na organizaci řady víkendových pobytů a zimních i letních táborů pro děti.

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz

 

Simona Štafflová
Dětská zdravotní sestra

 

Lucie Pilná, DiS.
Zdravotní sestra