Očkování do ciziny

V současné době je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako povinné požadováno pouze očkování proti žluté zimnici do oblastí, ve kterých se vyskytuje. V případě žluté zimnice trvá povinnost podstoupit očkování ve specializovaném očkovacím středisku s certifikátem WHO a záznam o očkování musí být proveden do mezinárodního očkovacího průkazu. Dalším očkováním, která jsou doporučována zejména do zemí s nízkým hygienickým standardem, je očkování proti žloutence typu A, při delším pobytu i proti žloutence typu B ( riziko přenosu tohoto viru je při ošetření v místních zdravotnických zařízení) a proti břišnímu tyfu. V zemích subtropické a tropické oblasti je velmi vážným rizikem trvalého zdravotního poškození a případně i smrti malárie. Proti malárii zatím neexistuje očkovací látka, účinné je však preventivní podávání léků - antimalarik. Při dlouhodobém pobytu ve východoasijských zemí, zejména při předpokládaném pobytu ve volné přírodě, je doporučováno rovněž očkování proti japonské encefalitídě. Vakcína však není v České republice registrována. Po zvážení rizika podle cíle a účelu cesty se také doporučuje očkování proti meningokokové meningitídě a proti vzteklině. Příloha zákona 258/2000 Sb., která vymezovala střediska oprávněná očkovat do zahraničí, byla zrušena. Všem cestovatelům doporučujeme ověřit si, zda mají platné očkování proti tetanu, zda byli řádně očkováni proti záškrtu a dětské obrně. Při dlouhodobých cestách do vyloženě rizikových oblastí (země bývalého Sovětského svazu) se doporučuje zejména starším osobám přeočkování proti záškrtu vakcínou pro dospělé.

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection