První rok Vašeho dítěte měsíc po měsíci

 
První měsíc - prvních 28 dní života dítěte se nazývá novorozenecké období

Po návratu z porodnice kontaktujte vašeho dětského lékaře (pediatra) a oznamte mu narození dítěte a příchod z porodnice. Pediatr nebo jeho sestra Vás navštíví doma, poučí Vás jak pečovat o dítě, o jeho výživě, hygieně, oblékání atd. Pozve Vás na první prohlídku do poradny.
Adaptace na vnější prostředí, zcela odlišné od nitroděložního, je pro dítě velmi náročná. Je nutné mu připravit takové podmínky, ve kterých si velmi rychle jeho organismus zvykne. Tělesná teplota je v tomto období vlivem nezralosti mozku a krevního oběhu špatně regulována. Dítě může snadno prochladnout. Teplota místnosti, kde dítě pobývá by měla být kolem 22°C. Místnost, kde se koupe, kolem 24°C. Kůže dítěte se olupuje v jemných šupinkách, hlavně na dlaních a chodidlech. Kůže obličeje v oblasti nosu a na tvářích mývá bělavé papulky (milia), které mizejí do 4 týdnů. Novorozenecká žloutenka mizí u zdravých dětí během 2-3 týdnu (trvá déle u nedonošených dětí). Je nutné pečlivě ošetřovat pupek. Vlivem mateřských hormonů může dojít u novorozence k hormonální reakci. Projevuje se zduřením prsních žláz, novorozeneckým akné, u dívek výtokem s pochvy. S poklesem hormonů tato reakce odeznívá.
Nejpřirozenější je výživa mateřským mlékem. Pokud matka z různých důvodů nemůže kojit, je dítě živeno umělou výživou. Druh mléka s optimálním složením vzhledem k věku a zdravotnímu stavu doporučí lékař. Při přípravě umělé stravy je třeba dodržovat určité zásady: nutná sterilizace všeho, co se používá k přípravě umělé stravy - nádoby na mléko, savičky, odměrky. Krmení má zpočátku nepravidelný rytmus, dítě pije 6-12x denně. Postupně se intervaly stávají pravidelnějšími - v noci se budí 2-3x. Spolykaný vzduch se dostane ze žaludku kojence odříhnutím. Průměrná délka novorozence je 50 cm, hmotnost 3000-4000 g. Optimální týdenní váhový přírůstek má být u kojených dětí 100-200g/týden. První 3-4 dny po porodu bývá běžný váhový úbytek. Do 14 dnů se dítě dostává do původní porodní váhy.
Hlava novorozence tvoří asi 1/4 délky těla. Lebeční kosti jsou v oblasti temene a týlu spojené vazivovými blanami - lupínky (fontanely). Po narození jsou přítomny bloudivé pohyby očních bulbů a reakce na světelné podněty zúžením zornic. Oko je chráněno mrkacím reflexem a tvoří slzy. Od samého počátku je dítě schopno rozlišovat předměty. Věci však z jeho pohledu vypadají rozmazaně, protože obrazy ze sítnic obou očí se ještě nepropojily a svět je viděný dvěma oddělenými tunely. Pohyb přitahuje pozornost dítěte od narození a dítě bude aktivně vyhledávat pohybující se předměty. Bude dávat přednost výrazně kontrastním vzorům před těmi, které představují jednolitou plochu barvy. Dítě se rodí s jednoduchým mentálním schématem lidské tváře a během prvních měsíců bude aktivně vyhledávat a upřeně hledět na lidskou tvář.
V okamžiku, co se narodí, již zná hlas své matky a tlukot jejího srdce. Jeho sluch v okamžiku narození je téměř stejně dobrý jako u dospělého. Práh slyšitelnosti je poněkud nižší, takže ho probudí ze spaní hlasité a neznámé zvuky, ačkoliv bude zcela klidně spát při nepřerušovaném hlasitém zvuku televize či hudby. Velmi malé dítě bude dávat přednost rytmickým zvukům, které se nám nezdají příliš konejšivé (pračka, sušička, vysavač, fén, ventilátor). Ty je uklidňují a mohou je ukonejšit i ke spánku. Nenechávejte usnout kojence na bříšku, protože tato poloha zvyšuje riziko syndromu náhlého úmrtí kojence.
Chuť je zpočátku málo vyvinutá, ale nepříjemné chutě dítě vnímá a sliní. Novorozené dítě naprosto neovládá svou hlavu, která spadne na stranu, jestliže jí nepodpíráme. Obě ruce svírá v pěstích. Vleže na zádech reaguje na podání ukazováku sevřením (úchopový reflex). Při podtržení podložky rozhodí nožky i ruce. Prospí většinu dne i noci s vyjímkou krmení (asi 20 hodin).
Kůže je velmi citlivá, někdy se objevují šupinky na temeni hlavy, ev. i jinde. Lékař určí případnou léčbu. V místech kolem zadečku a genitálu může dojít k snadnému opruzení. V tomto případě místa opláchněte vodou a následně ošetřete krémem či mastí doporučenou lékařem. Stolice bývá několikrát denně, kojené dítě má typickou stolici žlutavé barvy a mírně nakyslého zápachu. Močí automaticky mnohokrát denně. Moč má světle žlutou barvu bez nápadného zápachu. Pokud zapáchá, poraďte se ihned s lékařem.

Druhý měsíc

Kojenec začíná navazovat kontakt s okolím, vnímá zrakem a sluchem osoby kolem sebe. Povoluje pěstičky, pokud se objeví v jeho zorném poli, pozoruje je. Objevuje se spontánní otočení hlavy a broukání. Na rychlost vývoje smyslů a psychomotoriky má významný vliv jeho okolí. Dítě prospí 16-18 hodin denně. Začíná výrazněji oddělovat denní a noční spánek, v noci je spánek často 2x přerušen krmením.
V poloze na břiše zvedá dítě hlavu výše a chvíli ji udrží nad podložkou, v poloze na zádech zvedá dolní končetiny. Kolem 8 týdnů začíná ovládat svaly hlavy a krku a můžete si všimnou, že dítě procvičuje zdvihání a držení hlavy. Stejně jako novorozenec je i dvouměsíční kojenec vybaven plazivým, hledacím, sacím, uchopovacím a polykacím reflexem. Hlava je oproti tělu těžká, na konci tohoto období však dítě zesílením krčních a zádových svalů pomalu ovládá její pohyb. Při zvedání je nutno stále hlavičku přidržovat rukou.
Kolem druhého měsíce je dítě schopno začít rozeznávat Vaši tvář, začne se soustředit na detail a bude těžké odpoutat jeho pozornost, když se na něco dívá. Je schopno sledovat předměty a objeví se první úsměv.

Třetí měsíc

Při kontaktu s blízkou osobou se dítě směje. Je-li spokojené, brouká si. Již v tomto věku lze pozorovat dítě klidné, vzrušivé, nervózní a společenské. Upírá zrak na pohybující se předměty, hraje si s chrastítkem, uchopuje předměty všemi prsty, začíná pozorovat ruce, hraje si s nimi. Umí vnímat všechny barvy, je schopno zaostřit pohled na všechny vzdálenosti a vidět věci trojrozměrně. Dítě bude reagovat na Váš hlas zklidněním, jakékoliv pochybnosti o sluchu dítěte byste měli konzultovat s lékařem.
Malý kojenec by měl usínat na stálém místě, v místnosti dobře větrané a spíše chladnější. Ideálním řešením ale není usínání v naprosté tmě a tichu. To vše jsou dobré vklady pro další život. Kolem 3 měsíců řada dětí začíná v noci déle spát. Jestliže vaše dítě začalo spát celou noc, zjistíte, že potřebuje méně spánku během dne a že jeho denní spánek je lehčí než býval. Také asi zjistíte, že dítě se snadněji vytrhne ze spánku hluky domácnosti. Snažte se dítě udržet během dne vzhůru tím, že je budete stimulovat různými hračkami, hrát si a povídat si s ním. Pomozte mu, aby si spojovalo den s hraním a bděním. Postupně si zvykne na to, že v noci je čas na spaní, ne na hraní a naučí se prospat celou noc. Jídlo má dítě přijímat v pravidelných intervalech.
Když dítě leží na břiše, snaží se zvednout hlavu a opírá se o lokty. Budete-li dítě v tomto věku přitahovat za ruce, udrží hlavu zpříma. Dítě nyní používá celé tělo k vyjádření svých citů a začíná rozeznávat své oblíbené hračky.

Čtvrtý měsíc

Kojenec v tomto věku měří kolem 64 cm, váží kolem 6500g. Sahá po předmětech a rozvíjí hmat. Poslouchá pokud na něj mluví blízká osoba a odpovídá broukáním. Obrací se za zvukem. Vyžaduje kontakt s blízkou osobou, pokud ji nemá na blízku, pláče. Dále se rozvíjí pohybová schopnost dítěte. Zcela ovládá pohyby hlavy v poloze na břiše, kdy ji vysoko zvedá, otáčí ji všemi směry, umí hlavu zaklonit, v poloze na zádech přitahuje hlavu bradou k hrudníku. Hraje si s prsty, sleduje hračku ve své ruce a dává ji k ústům. Mohou se objevit první zoubky.
Celková doba spánku se zkracuje na 14-16 hodin, potřeba spánku je však velice individuální.

Pátý měsíc

Kojenec stále přibývá pravidelně kolem 150g týdně, měří kolem 65 cm, váží kolem 7000-7500 g. Při přitahování do sedu má hlavu dobře stabilizovanou avšak zádové svaly ještě nejsou dostatečně silné k sezení. Rozeznává blízké osoby, laskavý nebo přísný hlas, směje se, piští a výská ve vysokých tónech.
Některé děti se přestávají budit na noční kojení. Kojené děti jsou i nadále živeny mateřským mlékem. Nekojené děti, které dosud byli na umělé výživě, mohou být přikrmovány postupně také tuhou stravou.

Šestý měsíc

Dítě měří kolem 68 cm, váží kolem 7000-8000 g. Převrací se ze zad na břicho a naopak, přitahuje se do sedu. Hračky drží všemi prsty, přendává je z ruky do ruky. Najde zdroj zvuku očima. Začíná vyslovovat slabiky. Pokud je drženo v podpaží, udrží váhu těla (stojí).
Řada dětí se rodí s tím, co se může zdát jako slabé šilhání. Vybočující oko se většinou spraví kolem 4. až 6. měsíce věku, ale pokud přetrvává, je nutné zvážit důkladnější vyšetření očí specialistou. Šilhání je nutné léčit od raného věku.

Sedmý měsíc

Dítě měří asi 70cm, váží kolem 8000-8500g. V poloze na zádech zdvihá hlavu a dává nohy do úst. Hračku uchopuje mezi palcem a dlaní. Dítě zdvihá ruce a nohy jako by plavalo, což je předehra k plazení. Vyslovuje slabiky. Drženo v podpaží odráží se od podložky - poskakuje. Během dne spí dítě stále méně, zajímavé činnosti mu nedají usnout tak snadno jako v období předcházejícím.
Dítě se začíná měnit ze spokojeného a společenského tvora, který jde ke každému a odměňuje neznámé lidi úsměvem na dítě, které se přes noc začne bát lidí, které nezná. Cizí člověk pro něj představuje tolik nových a neznámých věcí, které nelze zpracovat najednou. Tato nová nedůvěřivost vede k jevu, který se nazývá strach z neznámého. Často se projevuje jako hlasité protestování, když má být dítě od Vás odloučeno. Je v takové fázi vývoje, kdy se stává více citlivým na změny a najednou se zdá závislejším.

Osmý měsíc

Dítě měří kolem 71 cm, váží asi 8500g. Opakuje slabiky, některé už se i samo posadí, tluče dvěma kostkami o sebe, otočí se na zavolání jménem, má radost, když vidí zrcadlo, plazí se, udrží se v trakaři a stojí držíce se ohrádky. Nutno dbát na čistotu hraček, protože dítě vše olizuje. Při výběru hraček je třeba volit ty s nezávadným povrchem a omyvatelné. Při odloučení od matky je neklidné, pláče.

Devátý měsíc

Dítě měří kolem 72 cm, váží asi 8500-9000g. Bude sedět a natahovat se dopředu, nahoru, do strany a dozadu, aniž by ztratilo rovnováhu. Sebere drobek, leze po čtyřech, samo se postaví u nábytku. Zdvojuje slabiky (ma-ma, ta-ta). Kopíruje pohyby a grimasy. Přidrží si hrníček při pití.
Dítě si uvědomí, že věci nepřestávají existovat jen proto, že je už nevidí. Bude hledat hračku, která spadla přes okraj židličky a bude s radostí hrát na schovávanou, protože už ví, že se předmět nebo Vy stejně objevíte.

Desátý měsíc

Vaše dítě se bude nejen radovat z hraní her s Vámi, ale bude se smát i některým svým vlastním šprýmům. Například bude při koupání s velkým potěšením rozstřikovat vodu kolem sebe a jestli zmáčí i Vás, bude radost ještě větší. Tradiční dětské říkanky a hry jako vařila myšička kašičku, dovedou v dítěti vyvolat nekonečnou radost. Na výzvu provede pohyb paci-paci, pá-pá, tic-tac atp. Chodí kolem nábytku úkroky a drží se oběma rukama. Krabička s různými otvory pro různé tvary Vaše dítě zabaví, neboť se bude snažit nalézt správný otvor pro každou kostku. Dítě se nyní dostalo do období tzv. dělené pozornosti. To znamená, že je schopno se soustředit v dané chvíli na více než jednu věc. Můžete tuto schopnost rozvíjet tak, že ukážete na jednu věc a zároveň mu poskytnete určitou informaci. Například mu ukážete psa a zároveň předvedete, že pes děla haf. Později, až opět uvidí psa, můžete se ho zeptat, jak dělá pes. Tímto způsobem se dítě učí a zároveň si hraje.
Zvědavost dítěte je přivede do celé řady nebezpečí a Vy budete muset být stále ve střehu, aby si neublížilo. Poprvé od chvíle, co se dítě narodilo, začnete pomýšlet na zavedení nějaké disciplíny. Je důležité si pamatovat, že dítě nemůže být zlé, neboť novorozenci a batolata nerozeznávají mezi dobrem a zlem. O světě se učí experimentováním, sledováním a testováním dospělých. Nejúčinnější disciplína není ani příliš nekompromisní ani příliš liberální. Kterýkoliv z těchto extrémů by mohl způsobit, že by se dítě cítilo nemilováno. Musíte určit hranice a pravidla, která jsou spravedlivá a pevně, ale s láskou, je prosazovat. Nikdy dítěti nevyhrožujte, že je nebudete mít rádi, neboť by to mohlo negativně ovlivnit jeho sebeúctu, a je důležité, aby vědělo, že je máte rádi, i když nesouhlasíte s jeho chováním. Snažte se dítě fyzicky netrestat, dítě se tak učí násilí a skutečnosti, že použití síly je nejlepší způsob ukončení sporu nebo získání toho, co chcete.

Jedenáctý měsíc

Kolem jedenáctého měsíce řada dětí pronese svá první slůvka. Tato první slova se učí nejdéle a musíte být při čekání na další velmi trpěliví. Někdy tato první slova přicházejí po jednom za měsíc, dokud se nevytvoří slovník čítající asi deset slov. Pak se většinou rychlost podstatně zvýší. Dítěti můžete pomoci budovat jeho slovní zásobu předříkáváním názvu věcí. Nyní již dovede ukazovat na věci, které chce, neboť zjistilo, že ukazování je účinný způsob komunikace s Vámi. Ukáže-li dítě např. na jablko, podejte mu ho a řekněte něco jako ¨Chceš jablíčko?¨. Tím učíte své dítě nová slova. Neznepokojujte se, jestliže jste jediný člověk, který rozumí slovům Vašeho dítěte. Teprve po dvou, třech letech způsob vyjadřování Vašeho dítěte bez problémů pochopí i lidé mimo nejbližší rodinu. V takto útlém věku je důležité dítěti neopravovat neustále výslovnost. To by mohlo poškodit jeho sebedůvěru a již by se nechtělo o další slova pokoušet. Nicméně neužívejte jeho špatně vyslovená slova jen proto, že je to roztomilé. Budete-li napodobovat jeho chyby, bude používat chybné výrazy daleko déle.
Vaše dítě umí správně postavit hrneček na podložku, shazuje hračky. Podá nebo ukáže 5 známých předmětů. Vyleze na schod či jinou plochu 20 cm vysokou. Chodí kolem nábytku a drží se ho jednou rukou. Naučit se chodit je otázkou pokusů a omylů. Ve skutečnosti dítěti nemůžete nijak pomoci kromě toho, že prostor, kde dítě chodí, co nejbezpečněji zajistíte. Pro dítě je důležitá zkušenost z padání a Vaše reakce na tyto nezdary může ovlivnit jeho vztah k nim. Vaše přehnaná reakce může potlačit jeho chuť po dobrodružství. Neukvapujte se a nekupujte botičky při prvních náznacích chůze, protože dítě zatím botičky nepotřebuje. Dítě bude potřebovat botičky tehdy, až bude chodit jistě a noha bude potřebovat ochranu při pobytu venku.

Dvanáctý měsíc

Jestliže Vaše dítě ještě doopravdy nechodí, pak k tomu kolem jednoho roku dojde. Jistě je schopno se poměrně rychle přesunout z místa na místo lezením, posunem po zadečku nebo kutálením. Jeho úchop je nyní jemnější a pomocí palce a ukazováku je schopno sebrat i velmi malé předměty.
Venku dítě pozoruje lidi, zvířata nebo auta s vědomým zájmem. Je schopno rozeznat známé lidi a zvířata na 6 metrů. Dítě odpovídá na vyslovení svého jména a chápe i jiná slova, jako jsou jména členů rodiny. Dovede chápat jednoduché příkazy.
Dítě se postupně zapojuje do stravování rodiny a začíná konzumovat rozmixovanou stravu ostatních členů rodiny. Je ještě malé, aby jedlo slané a kořeněné pokrmy, proto oddělte jeho porci dříve, než jídlo solíte a kořeníte. Je pro něho velmi těžké nabrat jídlo na lžičku, takže se po několika neúspěšných pokusech většinou vrací k vlastním prstům. Vašemu dítěti se možná nebude chtít opustit láhev, neboť je zdrojem emocionální pohody, ale doporučuje se odebrat ji kolem jednoho roku, neboť může mít škodlivý vliv na vývoj zubů.
Trvejte na tom, aby dítě pilo vsedě. Nedovolte mu vzít si nápoj do postýlky nebo s ním chodit. Snížíte tak potencionální škody, které může působit nápoj na zubech. V této chvíli má dítě asi 4-5 zubů a měli byste je začít čistit od okamžiku, kdy se proříznou. První zoubky můžete čistit měkkým dětským kartáčkem a jako hráškem velkým množstvím dětské zubní pasty.
Přestože je dítě ve Vaší přítomnosti sebejisté a otevřené, může se obávat cizích lidí. Také může trpět stydlivostí. Je to vrozená vlastnost, kterou lze ovlivnit, ale jen zřídka ji lze zcela odstranit. Jestliže budujete sebedůvěru dítěte pochvalami a oceňováním, bude se cítit jistější a stud se omezí.
V tomto věku není dítě připraveno navazovat přátelství a nebude až do 3 let. Až do té doby si bude hrát samo vedle jiného dítěte. Nesnažte se je nutit, aby si hrálo s jinými dětmi, neboť by jste je mohli zcela odradit od navazování společenských kontaktů. Neočekávejte, že se dítě v tomto věku bude chtít dělit o hračky. Jediné, co je teď důležité, jsou jeho potřeby a touhy. Jestliže se projeví agresivně vůči jiným dětem (např. kousnutím nebo kopnutím), musíte zareagovat rychle. Dítě odveďte a klidně mu vysvětlete, proč se takhle nesmí chovat. Dejte mu něco na hraní nebo mu ukažte něco zajímavého, aby jste změnili téma. Ve skutečnosti Vám rozumět nebude, ale jestliže použijete tento přístup vždy, nakonec pochopí, že kopání a kousání jiných lidí není přijatelné.