Šárka Rogovská

Zdravotní sestra

Šárka Rogovská vystudovala SZŠ 5. Května v roce 2001. Působila na JIP Kliniky hematologie a krevní transfúze FN Královské Vinohrady. Dále pracovala jako vedoucí sestra v soukromém zdravotnickém zařízení pro interní a pediatrické obory v Praze. Je registrovaná pro samostatný výkon povolání v oboru všeobecná sestra. V současnosti je ve specializačním vzdělávání v oboru dětská sestra.
Podílela se na organizaci řady víkendových pobytů a zimních i letních táborů pro děti.

 

Telefon: +420 721 601 419

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection