MUDr. Veronika Rákosníková

Pediatr

Všeobecné lékařství vystudovala na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Promovala v roce 1997. Dětskému lékařství se začala věnovat během vysokoškolských studií v soukromé pediatrické praxi MUDr. Aleny Rejdové. Po promoci pracovala na dětském oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze Pod Petřínem vedeném primářem Petrem Kašparem. Krátce působila také na IV. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Trvající zájem o dětské lékařství ji přivedl na Kliniku dětí a dorostu Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Zde se stala členem diabetologické a endokrinologické pracovní skupiny profesora Jana Lebla. Na klinice se věnovala i otázkám včasného záchytu dětí s život ohrožujícím dědičným onemocněním metabolismu nazývaným kongenitální adrenální hyperplázie a diabetu 1. i 2. typu. Působila jako lektorka edukačních kurzů pro rodiny dětí s diabetem pořádaných Sdružením rodičů a přátel diabetických dětí. V poslední době se věnovala pediatrii v primární péči. Pod vedením MUDr. Jana Hrdličky, CSc. pracovala jako praktická dětská lékařka pro děti českých rodičů i cizinců z nejrůznějších koutů světa žijících v Praze.
Je autorkou a spoluautorkou několika původních a přehledových článků v recenzovaných časopisech. Je spoluautorkou pediatrické části české monografie věnované diabetu 1. typu.
Veronika Rákosníková je atestovaný pediatr se specializační způsobilostí a licencí ČLK v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Je vdaná, má syna a dceru.

 

Telefon: +420 606 554 786

Email:veronika.rakosnikova@pediatrie-mignon.cz