MUDr. Jan Hrdlička, CSc.

Pediatr, specialista v pediatrické intenzivní péči

Emeritní primář Pediatrické kliniky FTN v Krči. V současnosti působí jako vedoucí pediatr na dětském oddělení privátního zdravotnického zařízení, které pečuje převážně o děti cizinců žijících v Praze a České republice. Na Fakultě dětského lékařství promoval v roce 1975. Po promoci pracoval na dětském a novorozeneckém oddělení nemocnice v Čáslavi, záhy ve funkci zástupce primáře. V roce 1979 složil složil atestaci z pediatrie prvního stupně. Od roku 1984 pracoval na Pediatrické klinice IPVZ a 1.LF UK FTN v Krči (do roku 2008). V roce 1985 složil atestaci z pediatrie druhého stupně. Stál u zrodu nově vznikající JIP na klinice. Po léta pracoval jako primář na pediatrických pracovištích FTN.
Jde o výraznou osobnost české pediatrie s vysokou erudici v celé pediatrii, zvláště pak v intenzivní péči. V roce 2001 obhájil titul kandidáta lékařských věd. Dlouhou dobu byl učitelem Katedry pediatrie IPVZ, zkoušel atestace z pediatrie. Externě úzce spolupracoval s Katedrou urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ - přednášková činnost. Má řadu publikací v odborném tisku, je spoluautorem nejnovější publikace o intenzivní péči v pediatrii (vydavatelství Galén Karolinum,2008). Pracoval jako konzultant Ministerstva zdravotnictví ČR.
Je členem České pediatrické společnosti, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Je ženatý,má jednu dceru.

 

Telefon: +420 724 879 177

Email: mignon@pediatrie-mignon.cz