Výživa kojence a prevence alergických onemocnění - zdroj: Pediatrie pro praxi 6/2011

10.01.2012 21:51

Závěry konsenzů a velkých studií - ...Věk 4 měsíců, event. období v rozsahu 4-6 měsíců života (17-26 týdnů) je k zavádění nemléčné stravy u zdravých dětí podle dosavadních poznatků nejvhodnější. Přídavky kojení mají postupně obsahovat mouku z obilovin, brambory, rýži a maso včetně ryb, slepičí vejce, zeleninu, ovoce a výrobky z mléka (nejsou seřazeny podle pořadí při zavádění)...Podle prospektivní kohortové studie souboru 994 dětí autora Nwaru z r.2010 pozdní zavedení základních potravin vede k signifikantně častější přecitlivělosti nejen na opožděně zavedenou potravinu, ale i na další potraviny.....

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection