Obezita a časná výživa /kojenci a děti/ - MUDr.Zlatko Marinov 2LF a FN Motol

19.07.2015 09:29

Výskyt dětské nadváhy v ČR překonal nejpesimisičtější předpoklady z 80.let minulého století. Cílené prevenci se věnují projekty:

I. skojenciprotiobezite.cz/

II. sdetmiprotiobezite.cz/


 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection