Moderní trendy včasnosti klinicko-logopedické diagnostiky v článku Paedr. Lenky Pospíšilové /VOX Pediatrie č.10, ročník 11/

19.12.2011 15:21

Doba, kterou charakterizuje sdělení typu " Počkejme do 3 let, ten Vám toho ještě namluví.", již skončila.

Kdy má pediatr poslat dítě k logopedickému vyšetření:

ihned:

- pokud je zjištěna diagnoza, u které je ze své podstaty očekávána porucha řeči

- u rizikových dětí /perinatální zátěž/ a potenciálně rizikové jsou i děti rodičů dyslektických a s ADHD

ve 2 letech:

- chybí komunikační záměr, neužívá gesta

- pokud aktivní slovník je menší než 50 slov a chybí holá věta

- pokud má výrazně lepší porozumění než řečovou expresi

- pokud nerozumí řeči

- pokud je řeč zcela nesrozumitelná

Pediatr by měl vždy vyslechnout rodiče, vetšinou jsou jejich obavy oprávněné:

 

MIGNON Pediatrie Karlín

Křižíkova 64, Praha 8 Czech Republic

+420 223 009 873
In case of emergency call 112
Wifi free connection