Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování po prodělaném onemocnění COVID-19 - 6. 11. 2020 /"běžná" očkování/

02.08.2021 20:54

Obecná doporučení k očkování proti jiným infekčním onemocněním po prodělaném onemocnění COVID 19:

https://www.vakcinace.eu/data/files/stanovisko_cvs.pdf