Poskytujeme zdravotní péči v plném rozsahu ordinačních hodin.

Návštěva ordinace v případě akutních obtíží je možná pouze po předchozím telefonickém objednání, ve 20-minutových intervalech tak, aby nedošlo ke zbytečnému čekání a setkávání.

Do ordinace prosím přijďte s rouškou. U vstupu do ordinace si vydezinfikuje ruce před vstupem i před odchodem z ordinace.

V případě akutních dýchacích obtíží, ztráty čichu nebo chuti, trávicích obtíží a zvýšené tělesné teploty nad 37,3°C, kdy přichází v úvahu infekce koronavirem, nás v každém případě kontaktujte telefonicky - vyšetření k průkazu infekce covid19 jsou prováděna mimo naši ambulanci na základě žádanky, kterou odesíláme elektronicky

 

According to the releasing measures - the Covid-19 pandemic - we are going to provide a full-time medical care only after prior phone booking of your appointment.

The appointments for check ups are settled in 20-minute intervals to avoid contact of patients and reduce waiting time

Entering to the office is obligatory with a face mask. You will sanitize hands after entering and before leaving our office.

In case of a suspection of a coronavirus infection, which are acute respiratory symptoms, digestive problems, body temperature over 37,3°C, loss of a smell or a taste, please, contact us by phone - the testing for covid19 does not take place in our office. We send electronical medical report to covid19 testing centers where your child undergoes investigation - for detail information call: 223009873.