Předmět: Nové opatření vlády - rozhodování o karanténě u všech osob vracejících se z rizikových zemí od 13/3/20 - 12h

13.03.2020 16:49

Předmět: Nové opatření vlády - rozhodování o karanténě u všech osob vracejících se z rizikových zemí

 

obdobně jako minulý pátek vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým uložilo lidem vracejícím se z Itálie povinnost oznámit vzdáleným způsobem tuto informaci svému praktickému lékaři, a tomu bylo uloženo rozhodnout o 14denní karanténě, tak dnes vláda rozhodla úplně stejně, ale nově se opatření týká lidí navracejících se ze všech zemí, které ministr zdravotnictví na webu www.mzcr.cz uvede jako rizikové země. V současnosti to jsou:

- Čína

- Irán

- Italie

- Jižní Korea

- Francie

- Španělsko

- Německo

- Švýcarsko

- Norsko

- Dánsko

- Nizozemsko

- Švédsko

- Velká Británie

- Belgie

- Rakousko.

 

Toto usnesení vlády nabývá účinnosti dnes od 12:00 hod.