Onemocnění COVID-19 - Zkrácení doby karantény

20.10.2021 23:50

Upozorňujeme na nový Metodický pokyn hlavní hygieničky pro orgány ochrany veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19 s účinností od 25. října 2021. Doba karantény je zkrácena na minimální délku trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovnou osobou, pokud osoba bez příznaků onemocnění podstoupí v rozmezí od 5.-7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou PCR test na přítomnost viru SARS-Cov-2 a test je negativní. Pokud tato osoba bez příznaků nepodstoupí PCR test, ukončí se karanténa po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.