Očkování dětí proti meningokokům - 1.5.2020 - změna úhrady zdravotními pojiš´tovnami

30.04.2020 14:34

Úhrada očkování dětí proti meningokokům již od 1.5.2020!
27.4.2020 vstoupil v platnost zákon (205/2020sb.), který s účinností od 1.5. 2020 ukládá povinnost zdravotním pojišťovnám hradit očkování dětí proti meningokokům skupiny B (do dovršení šestého měsíce věku) a A,C,W,Y (v druhém roce života). Dobrá věc se podařila, děkujeme všem, kteří se za ni zasloužili.
Přesné znění zákona:
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění - Čl. VIII

V § 30 odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 290/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se na konci textu bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 8, který zní:

„8. proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.“.