Očkovací kalendář

12.11.2018 22:27

Povinné očkování dětí

Pravidelné očkování dětí se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb. (novela č. 355/2017 Sb.) o očkování proti infekčním nemocem. Plošné očkování zahrnuje očkování proti devíti nemocem a provádí jej praktický lékař pro děti a dorost

Povinné pravidelné očkování dětí

Hexavakcína

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí 2, a u nedonošených dětí 3 dávkami základními a jednou posilující dávkou od 9. týdne (3. měsíce) věku.

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to mezi 13. - 18. měsícem po narození dítěte. Přeočkování se provede 1 dávkou ve věku od 5. až 6. roku dítěte.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

Nepovinné pravidelné očkování dětí

Pneumokoková onemocnění

U dětí se provádí očkování proti pneumokokovým nákazám neživou vakcínou. V indikovaném věku se jedná o plně hrazené nepovinné očkování. První dávku je možné aplikovat v identickém věku jako hexavakcínu.

Očkování proti HPV

Nepovinné očkování proti HPV se provádí mezi 13. a 14. rokem života.

Pravidelné očkování určité skupiny dětí

Tuberkulóza

Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

HEP B

Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky

 

Aktuální očkovací kalendář pro děti narozené v termínu


Věk             Povinná        Doporučená a plně či částečně hrazená očkování z veřejného zdravotního pojištění
    
2-3 měsíce     Hexacima     Pneumokoková vakcína (Prevenar 13)
     
4-5 měsíců     Hexacima     Pneumokoková vakcína ( Prevenar 13)
     
12 měsíců      Hexacima     Pneumokoková vakcína ( Prevenar 13 )

13 měsíců      Priorix           
5 let                Boostrix a Priorix   - očkování není podáváno v 1 den současně
10 let              Boostrix Polio     
13 let                                     HPV Vakcína

Hexacima - očkovací látka proti záškrtu, tetanu, černému kašli, HiB, žloutence  typu B, dětské obrně, u nedonošených dětí je v individuálním schematu podávána vakcína INFANRIX HEXA
Priorix - očkovací látka proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám
Boostix Polio - očkovací látka proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně
Cervarix, Gardasil - očkovací látka proti lidskému papilomaviru (HPV)