telefonické objednávání dětí a telefonické konzultace - čas 9-10h a 12,30-13h

15.11.2021 10:28

Konzultace a vyšetření lékařem jsou s ohledem na plynulý provoz a minimalizaci čekání pouze na základě objednání.
K dispozici je tel. linka recepce: 223 009 873, případně k dotazům, které nevyžadují bezprostřední odpověď e-mail: mignon@pediatrie-mignon.cz. 
Telefonické konzultace mimo ordinační hodiny v rámci programu Klubu MIGNON poskytujeme na mobilní tel. lince lékaře.
Nemocné děti - akutní obtíže, kontroly - objednávejte prosíme telefonicky denně v čase 9-10h na pevné lince ordinace. Telefonické konzultace a výsledky sdělujeme v čase 12,30-13h taktéž na pevné lince ordinace.
Preventivní prohlídky a očkování, konzultace, posudky objednávejte telefonicky v čase 9-10h či 12,30-13h na pevné lince, v případně potřeby také využijte e-mail: mignon@pediatrie-mignon.cz. V konkrétních případech spojených se zahájením či ukončením karantény/izolace použijte tel. linku ordinace nebo e-mail: mignon@pediatrie-mignon.cz.

 

Standardní konzultace a vyšetření jsou dlouhá 15-20 minut, komplexní preventivní prohlídky obvykle 30-45 minut, u první návštěvy v ordinaci počítejte s 60 minutami. Pokud máte komplexní obtíže nebo více obav, požádejte o delší schůzku.

Pokud nemůžete domluvený termín dodržet, kontaktujte recepci co nejdříve. S ohledem na plynulý provoz ordinace a rostoucí poptávku po službách ordinace vás nebudeme moci vyšetřit pokud přijdete mimo smluvený čas.