Aktuální informace týkající se novely vyhlášky o očkování

05.02.2009 14:43

Tato vyhláška je platná od 12.3.2009. 

Změny v očkovacím kalendáři 2009 jsou:

1) Zrušení revakcinace proti TBC včetně revakcinace 2-letých dětí a v 11 letech

2) Zavedení přeočkování proti difterii, tetanu, pertusi a dětské přenosné obrně vakcinou BoostrixIPV (Tdap+IPV) u dětí v 10.-11. roce života

Další důležité aktuality v oblasti očkování:

Dosud nebyl přijat zákon, který umožní ZP hradit dětem očkování proti pneumokokům.

Nově byla zavedena další riziková skupina dětí s porodní hmotností do 1500g, které mají být očkovány proti pneumokokům.

 

Očkovací kalendář pro rok 2009:

4. den-6. týden: BCG

3.,4.,5. měsíc: INFANRIX HEXA (3 dávky v intervalu 1-2měsíců od 13. týdne věku).

15. měsíc: spalničky, příušnice, zarděnky

11.-18. měsíc: INFANRIX HEXA

21.-25. měsíc: spalničky, příušnice, zarděnky (6.-10.měsíců po první dávce)

5.-6. rok: záškrt, tetanus, dávivý kašel

10.-11. rok: záškrt, tetanus, dávivý kašel, přenosná obrna - Boostrix IPV

12.-13. rok: hepatitida B - u dosud neočkovaných

13.-14.rok: přenosná obrna - pokud chybí 5. dávka

14.-15.rok: tetanus - u dětí neočkovaných mezi 10.-11. rokem

25.-26.rok: tetanus - u očkovaných mezi 10.-11. rokem