Nošení dětí v šátku - stanovisko České pediatrické společnosti

10.03.2011 12:08

Většina fyzioterapeutů je proti dlouhodobějšímu nošení dětí v šátku, bez zásadních námitek je pouze nošení dětí krátkodobé.