Aktualizace zprávy z 4.3.2020 - provoz ordinace s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR /News - COVID 19/ - CZ,EN

14.03.2020 11:02

04.03.2020 18:56

Vážení rodiče,

naše dětská ordinace s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v ČR /v souvislosti s výskytem onemocnění způsobených novým typem coronaviru COVID 19/ přijala od 1/3/2020 do odvolání následující opatření:

 

1/ vstup do ordinace a čekárny je uzamčen po celou dobu ordinačních hodin. V rámci hygienických opatření

- jsou návštěvníci vpouštěni pouze po telefonické domluvě s recepcí T: 223009873

- po předchozím dotazu na epidemiologickou a cestovatelskou minulost a zdravotní obtíže našich pacientů a jejich blízkých

- opatření platí jak v případě akutních zdravotních obtíží, tak v případě plánovaných kontrol, preventivních prohlídek a očkování

 

2/ na recepci ordinace je pro všechny návštěvníky k dispozicii dezinfekce rukou

 

Dear Parents,
Our pediatrician office, taking into account the current epidemiological situation in the Czech Republic / in connection with the occurrence of diseases caused by the new type of coronavirus COVID 19 /, took the following measures from 1/3/2020 until further notice:
 
1 / entrance to the surgery and waiting room is locked for the entire duration of the surgery hours. Within sanitary measures
- visitors are admitted only by telephone with the reception desk T: 223009873
- after a previous question about the epidemiological and traveler past and the health problems of our patients and their relatives
- the measures apply both to acute health problems and to planned inspections, preventive examinations and vaccination
 
2 / hand disinfection is available for all visitors at the reception

3/ praktické informace pro rodiče : desatero pro rodiče.png

4/ při práci používají naši lékaři a sestřicky osobní ochranné pomůcky - respirátory PPF3, ochranné brýle a oděv - děkujeme našim malým pacintům a rodičům, kteří tato opatření přijímají s úsměvem a podporou


 

 

 

Dear Parents,

Our pediatrician office, taking into account the current epidemiological situation in the Czech Republic / in connection with the occurrence of diseases caused by the new type of coronavirus COVID 19 /, took the following measures from 1/3/2020 until further notice:

 

1 / entrance to the surgery and waiting room is locked for the entire duration of the office hours. Within sanitary measures

- visitors are admitted only by telephone with the reception desk T: 223009873

- after a previous question about the epidemiological and traveler past and the health problems of our patients and their relatives

- the measures apply both to acute health problems and to planned follow-ups, well checks and vaccination

 

2 / hand disinfection is available for all visitors at the reception

 

3/ doctors and nurses use personal protection tools - respirators PPF3, googles etc. as WHO and CDC recommended